Spółka w Dubaju

Spółka w Dubaju może być bardzo korzystnym rozwiązaniem pod warunkiem, że spełnimy odpowiednie kryteria i zaplanujemy biznes z uwzględnieniem aktualnych realiów panujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie wyrosły w ciągu ostatniej dekady na jedno z największych na świecie centrów finansowych postrzeganych jako miejsce dające duże korzyści podatkowe, w czym pomógł im dyskretnie prowadzony marketing usług lokalnych banków, prawników i auditorów sugerujący brak realnych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, brak podatku dochodowego, brak wymiany informacji w sprawach podatkowych z zagranicą. Dzięki temu Emiraty łatwo przyciągały do siebie zarówno kapitał w pełni legalny jak i inwestorów mających kłopoty z prawem w krajach swojego pochodzenia.

 

Spółka w Dubaju – rozwiązanie dla Twojego biznesu? Nasza oferta

 

W Kancelarii Skarbiec mamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego aby przygotować podatników inwestujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, których celem jest spółka w Dubaju w Dubaju na zderzenie z rzeczywistością.

  • Opracowanie rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta w pełnej zgodzie z polskim prawem.
  • Założenie spółki w Dubaju.
  • Określenie zobowiązań podatkowych (zasad poboru podatku u źródła, czy opodatkowania rezydentów Polski jako beneficjentów rzeczywistych zagranicznych jednostek kontrolowanych w Dubaju.
  • Audyt substancji ekonomicznej spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
  • Reprezentacja w kontrolach podatkowych spółek w Dubaju.
  • Reprezentacja w sporach sądowych odnoszących się do transakcji z podmiotami z Dubaju.

 

Realia prowadzenia biznesu w Dubaju

 

Według raportu firmy Henley & Partners, która śledzi światowe trendy w zakresie migracji majątku prywatnego i inwestycji, oczekuje się, że w samym 2023 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie przyciągną 4500 nowych milionerów.

Jednakże we wszystkich wspomnianych obszarach nastąpiły w ostatnich latach istotne zmiany i dostępne w Internecie informacje na ten temat uległy w przeważającej mierze dezaktualizacji. Wiele zapewnień składanych zagranicznym inwestorom nie znajduje już odzwierciedlenia w lokalnych przepisach, które w ostatnich latach uległy licznym modyfikacjom.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczynają karać za brak rejestracji podatkowej. Do niedawna Emiraty szczyciły się tym, że podatków tam nie ma i nigdy nie będzie, choć teraz już są i to całkiem niemałe.

W ślad za „modą na Dubaj” nie idzie też realne zrozumienie specyfiki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności mało kto uświadamia sobie, że hasła marketingowe lokalnych dostawców usług korporacyjnych nie znajdują prostego przełożenia na sytuację podatników zagranicą. Dlatego spółka w Dubaju to projekt, który musi być realizowany w sposób profesjonalny.

Warto wskazać tu w szczególności, że: